Categorieën
Productiviteit

MoSCoW-principe

Het MoSCoW-principe is een hulpmiddel om samen met alle stakeholders onderdelen van een bepaald doel of een bepaalde productie te prioriteren.

Waarom het woord MoSCoW?

De merkwaardige spelling van het woord MoSCoW is je waarschijnlijk al opgevallen. Alle letters buiten de klinkers staan in drukletters. Deze drukletters zijn een ezelsbruggetje.

Iedere letter staat voor een prioriteitscategorie. Gaande van de eerste letters van het woord als zijnde de belangrijkste, en de laatste letters zijnde de minst belangrijke.

Hier een overzicht van iedere letter met de betekenis erachter.

LetterBetekenisNederlands
MMust haveMoet hebben
SShould haveZou moeten hebben
CCould haveZou kunnen hebben
WWon’t haveZal niet hebben

In de volgende paragrafen nemen we ieder component onder de loep en zullen we de productie van een auto als voorbeeld nemen.

Must have (moet hebben)

Het onderdeel dat onder de must haves valt moet prioritair uitgevoerd worden. Hier vallen meestal onderdelen onder die niet ter discussie staan.

Voorbeeld
– De auto moet wielen hebben
– De auto moet een elektrische aandrijving hebben

Should have (zou moeten hebben)

Onder de should have staan zaken die er eigenlijk wel moeten inzitten, maar niet essentieel zijn voor de functionaliteit of oplevering van het einddoel. Should haves kunnen even belangrijk zijn als must haves maar zijn niet kritisch. Hier zal de identiteit van je onderneming invloed op kunnen hebben.

Voorbeeld
– Agressieve look van de carrosserie
– Chrome omlijstingen rond de deuren

Could have (zou kunnen hebben)

De could haves zijn dingen die het product of project kunnen verbeteren, maar niet essentieel zijn.

Voorbeeld
– Een bekerhouder
– Zetelverwarming

Won’t have (zal niet hebben)

Alle onderwerpen die onder de won’t haves vallen zullen niet in het huidige timeframe of in de huidige release uitgevoerd worden. Het kan wel zijn dat bij een volgende evaluatieronde de items op deze lijst doorvloeien naar de hogere niveaus.

Voorbeeld
– Een app waarmee je de auto van op afstand kan besturen

Hoe gebruik je het MoSCoW-principe in de praktijk?

Het MoSCow-principe wordt bij ons uit de gereedschapskist gehaald als er een harde deadline bij een project aanwezig is. Of als er een blokkade of vertraging is in de ontwikkeling. Door de prioriteiten duidelijker uit te splitsen weet iedere stakeholder waar er zeker niet op gefocust moet worden.

Qua praktische uitwerking gebruiken we een muur voor deze methode. Bovenaan de muur hangen we 4 post-its met de daarop de 4 medeklinkers verticaal gescheiden door stukken witte schilderstape.

Tijdens een meeting schrijven we dan stuk voor stuk op wat iedere stakeholder graag behandeld wil zien. Hierna wordt er gestemd over in welke categorie de feature thuis hoort.

Meestal zullen dan de eerste 3 categorieën de meeste items bevatten en enkele items op de won’t have kolom.

Voordelen

Het MoSCoW-principe is een zeer simpele visuele methode om prioriteiten op orde te zetten. Het grootste voordeel is dat je stakeholders van ieder niveau in dit proces kan betrekken.

Nadelen

Voor meer complexe situaties is deze methode echter niet ideaal. De MoSCoW-methode dient enkel om vastgelopen projecten terug aan te zwengelen of problemen op te splitsen in kleinere deelproblemen om zo tot een snellere oplossing of oplevering te komen.

Voor de meer complexe situaties werken we dan ook op een agile manier. Via het Scrum-framework.

Hulp nodig bij een vastgelopen project?

Als je op zoek bent naar manier om vastgelopen projecten terug op tempo te brengen kan je altijd beroep op onze Kingmakers doen.

We zijn gespecialiseerd in het overnemen van vastgelopen, verouderde of in de steek gelaten projecten. We halen het maximum potentieel terug uit je onderneming door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, principes en marketingtechnieken.

Neem contact met ons op en misschien staan we binnenkort dan samen aan een Moskovitische muur prioriteiten op orde te zetten.